Католичка Црква

Католичката црква во Македонија по бројност е трета верска заедница. Во склопот на која влегуваат верниците христијани од два обреда – Источен (византиско-македонски) и Западен (римски).

На чело на Католичката црква во Македонија е бискупот д-р Киро Стојанов. По парохиите и црковните институции делуваат свештеници од двата обреда.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856