Една година мошти на св. Апостол Јуда Тадеј и св. Катерина Сиенска во Радово

Денес 24.11.2020 во 18:00 часот со заедничка молитва во црквата ќе биде одбележана една година од доаѓањето на моштите на св. Апостол Јуда Тадеј и св. Катерина Сиенска, oткако архиеписокопот Цирил Васил му ги предаде моштите на епископот Стојанов. Моштите се вградени во уникатно направена трокрилна икона, на која во средина е прикажана Марија од Назарет, од левото крило на иконата е претставена света Катарина Сиенска, а на десното свети Апостол Јуда Тадеј, кога двете крила на иконата ќе се затворат се добива иконата Пресвета Богородица Утешителка – Паљурска. Денес моштите се во моштохранителницата.

Се замолуваат сите веници кои сакаат да дојдат на молитвата да ги почитуваат препораките за Ковид-19 што се поставени на влезот од црквата.

Categories Новости | Tags: | Posted on November 24, 2020

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

Sorry, but you must be logged in to post a comment.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856