Sample Page

Во организација и под водство на Парохиски Каритас, односно младите волонтери од Радово е во тек проектот: Развивање на свеста за средината во која живееме.

Со конкретна иницијатива за почисто Радово –

Јас сакам Радово да е чисто

Сакаш ли и ТИ?!

Околината во која живееме е наше заедничко место наследено од нашите предци, затоа е убаво да ја оставиме здраво место за живеење и за генерациите кои доаѓаат по нас.

Природата е дар од Господ Бог. Наша должност е да ја одржуваме и чуваме.

Затоа не ни е дозволено, а и не е убаво:

– да се уништуваат засадените дрвја.

– да се испуштаат септичките јами по патиштата.

– да се кршат канделарките и корпите за смет.

– да се фрла смет (пред се пластика, најломски кесиња, пелени…) по патиштата, реките, каналите…

– да се палат гуми и пластика.

Зашто сето тоа го загадува воздухот и почвата, а тоа е многу штетно по здравјето на сите.

———————————————————

Има и друга страна, ако на пример секој почне од сопствениот двор и си зададе задача – Убаво би било ако можеме на убавото околу нас да одговориме со иста мерка.

На пример: – Ако соседот посади едно дрво јас да засадам две.

– ако мојот брат или сестра има убаво средена градина и парк – јас да направа мојот двор да биде уште поубав.

– секој од нас може да се воздржува од фрлање смет по улиците и истото да го советува своето дете.

– да почнеме веднаш да ги користиме кантите за да нема расфлени одпадоци по патиштата кои заеднички ги користиме сите.

Сето тоа зависи од нас, од мене и моето семејство, јас можам да ја направам поубава околината во која живеам, зашто патот – улицата која ја користиме сите  има потреба од заедничко одржување.

Ве молиме подржете ја оваа иницијатива на Парохиски Каритас Радово и младите волонтери од нашата парохија!

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856