За мир во Украина

Во парохија Радово на 2 март заедничките молитви во црквата ќе бидат во:
8:30 часот – св. Литургија
12:00 часот – Шести час и Ангел Господов
19:45 часот – се приклучуваме кон молењето на бројаницата преку Радио Марија.

Categories Новости | Tags: | Posted on March 2, 2022

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Comments are closed.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856